El Servei d’Odontoestomatología d’idcsalud Hospital General de Catalunya tracta pacients especials, tals com a persones fòbiques o amb discapacitats psíquiques. Aquestes persones no poden ser tractades en els gabinets del Servei, atès que precisen sedació o anestèsia general. Una vegada realitzat el tractament o intervenció es valora l'estat del pacient per fer l'ingrés hospitalari o donar-ho d'alta.