El servei d’Odontoestomatologia té com a objectiu satisfer íntegrament les expectatives de salut bucodentals i estètiques d'una població de referència, tot donant un alt valor afegit en Hospital Universitari General de Catalunya - Grupo Quirónsalud.

Donem cobertura a totes les necessitats assistencials que afectin al Servei d’Odontoestomatologia.