El diagnòstic més freqüent és el de la Síndrome d'Apnea-hipopnea de la son.

Pacients generalment adults amb patologia respiratòria associada o no.

Pacients amb obesitat mòrbida.

El tractament consisteix en l'aplicació de dispositius d'Avanç mandibular (DAM).

Realitzat per odontòleg i auxiliar.