Consulta Externa:

  • Visites de diagnòstic, tractament o seguiment a tot tipus de pacients amb càncer excepte menors de 15 anys.
  • Segones opinions de validació diagnòstica i terapèutica.
  • Disseny estratègic basat en la interdisciplinaritat.
  • Atenció especial al control dels llargs supervivents guarits del seu càncer.

Hospitalització en règim d'Ingrés:

  • Tractaments complexos de quimioteràpia.
  • Paliació en fases avançades de la malaltia.