EcocardiofetalpngEcocardiofetalpng

Som un equip multidisciplinarformat per Obstetres expertes en diagnòstic prenatal i dues Cardiòlogues Pediàtriques.

Fem un diagnòstic i seguiment conjunt, de tal manera que ens permet profunditzar en les cardiopaties pròpiament dites, així com englobar el fetus com un tot. Aquest enfoc ens permet fer una valoració específica i global de la gestació.

Es realitzen Ecocardiografies d'alta definicióconjuntament obstetra i cardiòloga, i el mateix equip d'obstetres realitzen les proves de diagnòstic prenatal necessàries com Biòpsia de Corion o Amniocentesi, en cas de ser necessari.

Les parelles també compten amb l'assessorament prenatal a una consulta específica de Diagnòstic Prenatal, així com també Assessorament Genèticen cas de ser necessari.

Els casos que per la seva complexitat ho requereixin, després es comenten a la Sessió Perinatològicaque realitza l'equip de Neonatologia i d'Obstetrícia conjuntament cada setmana.