• Assistència especialitzada en Pneumologia i al·lèrgia pediàtrica en consulta externa.
  • Assistència especialitzada en Pneumologia i al·lèrgia pediàtrica en ingrés hospitalari.
  • Consulta telefònica de Pneumologia i al·lèrgia pediàtrica.