La Radiologia Vascular Intervencionista és una subespecialitat de la radiologia l'enfocament de la qual se centra en el diagnòstic i el tractament d'un ampli espectre de malalties mitjançant tècniques mínimament invasives