PROCEDIMENTS RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENCIONISTA

EMBOLITZACIÓ DE MIOMES UTERINS

Els miomes uterins són tumors benignes que afecten gairebé el 50% de les dones a partir dels 40 anys i continuen suposant la causa més freqüent d'indicació quirúrgica per patologia benigna. Poden ocasionar menstruacions perllongades, abundants i doloroses i de vegades dificultats per orinar o defecar. L'embolització de l'artèria uterina és un procediment mínimament invasiu i molt eficaç per tractar miomes sense cirurgia que, a diferència de la histerectomia, permet preservar l'úter de la dona.

EMBOLITZACIÓ PROSTÀTICA

La hipertròfia (creixement) de la pròstata és un problema mèdic comú en homes a partir de 50 anys. A mesura que la glàndula prostàtica creix, pot disminuir o obstruir el flux d'orina, donant lloc a micció freqüent, urgència per orinar, infeccions d'orina de repetició. L'embolització de l'artèria prostàtica és una alternativa mínimament invasiva a la cirurgia convencional que ofereix diversos avantatges: menys efectes secundaris, més ràpida recuperació, menys risc de disfunció sexual i menys dolorosa.

ABLACIÓ NÒDUL TIROÏDAL

Els nòduls tiroÏdals són molt freqüents. En funció de la mida, el nombre i la localització dels nòduls, aquests poden ocasionar molèsties locals, problemes estètics o fins i tot dificultat respiratòria. L'ablació d'aquests nòduls tiroÏdals és una tècnica molt efectiva i mínimament invasiva que redueix la mida dels nòduls de manera efectiva i que es pot fer de forma ambulatòria. És una alternativa a la cirurgia quan està indicada i ofereix menys temps de recuperació i efectes secundaris.

EMBOLITZACIÓ OSTEOARTICULAR DEL GENOLL

L'artrosi és la malaltia osteoarticular més freqüent a l'adult. Pot ser molt invalidant a partir dels 40-50 anys si està establerta. Molts pacients no responen a tractament farmacològic i no són tributaris de recanvi protètic. L'embolització de l'artèria genicular és un tractament no quirúrgic mínimament invasiu per a l'artrosi de genoll. És un procediment segur i eficaç per proporcionar alleugeriment del dolor immediat i durador a llarg termini.

EMBOLITZACIÓ HEMORROIDAL

Les hemorroides són la malaltia proctològica més freqüent. Un dels problemes que presenten és el sagnat. L'embolització de les artèries hemorroidals és un tractament mínimament invasiu per al tractament de les hemorroides sagnants, quan està indicada. És una alternativa eficaç, quan no és està indicat un tractament quirúrgic o en determinades patologies, com les malalties inflamatòries intestinals. Es fa de forma ambulatòria i la recuperació és molt ràpida.