Quan l'estat o les circumstàncies del malalt no li permetin assimilar adequadament la informació com pot ser el cas de nens o persones amb trastorns psíquics o alteracions del nivell de consciència transitòria o definitiva, s'informarà els familiars o persones legalment responsables.