Durant la vostra estada hospitalària vetllarem per la vostra seguretat clínica. Per garantir-la, necessitarem que el pacient ens faciliti la informació següent:

1. Pren vostè medicació habitualment?

Recordeu que en el moment de l'ingrés heu de portar un informe on s’indiqui la medicació que esteu prenent habitualment. En cas que no disposeu d'aquest informe, heu de portar els medicaments. Un cop revisat el vostre cas, el metge prescriu el tractament que ha de seguir durant l’ ingrés.

Posteriorment, s'haurà de portar la medicació al seu domicili. No hi pot haver medicaments a l’habitació.

2. Identificació del pacient: polsera identificativa

Heu d'estar identificat durant la vostra estada hospitalària portant la polsera identificativa en tot moment. Si us plau comproveu que el vostre nom i cognoms siguin correctes i visibles per al personal assistencial.

3. Administració de la medicació

Quan la infermera us administri la vostra medicació sempre us ha de preguntar el vostre nom i cognoms.

4. identificació del personal

Els professionals de Quirónsalud porten col·locada en un lloc visible una targeta identificativa en què figura el seu nom i categoria professional.