El servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya ha incorporat l'ecoendoscòpia digestiva, una tècnica diagnòstica, i en alguns casos terapèutica, indolora que permet la visualització i exploració de l'interior del tub digestiu. Combina l'endoscòpia amb l'ecografia per aconseguir visualitzar de forma directa les diferents capes de la paret del tub digestiu i les lesions localitzades en òrgans abdominals. El procediment consisteix a introduir un tub flexible per la boca, es realitza amb indicació d’un metge especialista i sota sedació.

Per realitzar aquesta tècnica es precisa d'un ecoendoscopi, aparell similar al gastroscopi que a l'extrem distal rígid porta incorporat un transductor ecogràfic que permet realitzar l'examen ecogràfic així com la presa de biòpsies amb agulles especials, drenatge de quists i col·locació de pròtesis metàl·liques especials, entre d'altres.

L'ecoendoscòpia permet la visualització detallada de les capes de la paret de l'esòfag, estómac, intestí prim i recte; la visualització directa d'òrgans com són el fetge, melsa, pàncrees, via biliar, vesícula biliar, recte i estructures de la regió pèlvica; la realització de punció-aspiració amb agulla fina (PAAF) i l'estudi citològic in situ o diferit de les lesions juntament amb l'equip d'Anatomia Patològica. D'aquesta manera es poden conèixer amb precisió determinades lesions, es poden prendre mostres mitjançant punció així com el drenatge de quists.

L'ecoendoscòpia ajuda a diagnosticar: colelitiasi (sobretot microlitiasis), coledocolitiasis, càncer gàstric, d'esòfag, de pàncrees, de recte, pancreatitis crònica i les seves complicacions, així com realitzar un estudi etiològic de la pancreatitis aguda idiopàtica.

El pacient ha de realitzar una preparació mínima: estar en dejú a les exploracions del tram digestiu alt i l'aplicació d'un ènema si són de recte o sigma. S'acostuma a realitzar sota sedació.

El servei d'Aparell Digestiu del General de Catalunya ofereix unitats especials de prevenció d'alt risc de càncer colorectal, malaltia inflamatòria intestinal, endoscòpia digestiva, malaltia per reflux i esòfag de Barrett, trastorns funcionals i patologia motora digestiva.

Els professionals d'aquest servei, altament especialitzat, realitzen un conjunt de tècniques diagnòstiques i terapèutiques com la fibrogastroscòpia, colonoscòpia, rectosigmoidoscopia, ileoscopia, polipectomies, resecció mucosa, càpsula endoscòpica, tractament endoscòpic de lesions sagnants i / o lesions vasculars digestives (injecció, esclerosi , lligadura amb bandes, Argó gas), extracció de cossos estranys, gastrostomia percutània endoscòpica, dilatació d'estenosi digestives, marcat de lesions per la seva localització intraoperatòria, col·locació de pròtesis, colangiografia retrògrada endoscòpica i tractament de vies biliars i pancreàtiques: esfinterotomia endoscòpica, extracció de càlculs, dilatació d'estenosi, col·locació de pròtesis biliar o drenatge nasobiliar i tractament endoscòpic de Obesitat. A més s'ha establert un programa que inclou tant una activitat assistencial general com unitats especialitzades relacionades amb les àrees d'experiència individual dels metges especialistes.

L'activitat ha anat incrementat fins a superar els 8.000 procediments endoscòpics realitzats l'any passat, tots ells amb sedació.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altamente especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.