El Servei d'Anatomia Patològica treballa en estudi de les causes, desenvolupament i conseqüències de les malalties a través de proves diagnostiques.