Es realitzen tot tipus de proves per al diagnòstic en Anatomia Patològica. Inclou sistemes de tinció histoquímica, immunohistoquímica i d'hibridació in situ.