Coneixent el servei d'anatomia patològica

L'Anatomia Patològica sol ser la gran desconeguda entre els processos analítics per al pacient.

Per aquest motiu l'equip d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari General de Catalunya vol mostrar el camí i procés que segueix el seu Biòpsia des del moment que arriba al nostre Departament i que pugui ajudar a entendre aquesta tasca minuciosa i d'equip.

AnaPatologica2019-2AnaPatologica2019-2