Servei equipat per a la realització de biòpsies, citologies convencionals i medi líquid, autòpsies, histoquimia, immunohistoquímia i CISH