El Servei de Digestiu ha establert un programa que inclou tant una activitat assistencial general com a unitats especialitzades relacionades amb les àrees d'experiència individual dels metges especialistes. El servei de digestiu de l'HGC ofereix ara unitats especials de prevenció d'alt risc de càncer colorectal, malaltia inflamatòria intestinal, endoscòpia digestiva, malaltia per reflux i esòfag de Barrett, trastorns funcionals i patologia motora digestiva