Visites diagnòstiques, de tractament i de seguiment de la patologia de l'aparell digestiu. Consultes de 9 a 19 hores cada dia. Ecografia abdominal.

Endoscòpia digestiva:

Endoscòpia Digestiva (fibrogastroscòpia, rectosigmoidoscòpia, Colonoscòpia, ileoscòpia)

Polipectomies

Resecció mucosa

Càpsula endoscòpica

Tractament endoscòpic de lesions sagnants i/o lesions vasculars digestives (injecció, esclerosi, lligadura amb bandes, Argó gas)

Extracció de cossos estranys

Gastrostomia percutània endoscòpica

Dilatació d'estenosi digestives

Marcat de lesions per la seva localització intraoperatòria

Col·locació de pròtesis

Colangiografia retrògrada endoscòpica i tractament de vies biliars i pancreàtiques: esfinterotomia endoscòpica, extracció de càlculs, dilatació d'estenosi, col·locació de pròtesis biliar o drenatge nasobiliar.

Tractament endoscòpic d'Obesitat

PROVES FUNCIONALS DIGESTIVES:

Test de l' Alè de Urea.

Test de l' Alè d'Hidrogen.

Manometria esofàgica . Manometria anusrectal.

Manometria d'alta resolució.

PH - metria esofàgica de 24 hores.

Impedància.

Temps de trànsit intestinal i colònica.

Buidament gàstric.

Realització de tècniques de reeducació BIOFEEDBACK

SERVEI D'URGÈNCIES 24 hores

8:00-15:00 Especialista Staff. Aquest facultatiu també es fa càrrec de les Interconsultes realitzades per altres serveis.

15:00-8:00 Guàrdia localitzada (Metge especialista).

INTERCONSULTES

Atenció a pacients ingressats.

HOSPITALITZACIÓ

Ingressos per endoscòpies terapèutiques programades

Ingressos de patologia aguda a la Unitat Alta Rotació d'Urgències o de llarga estada als Serveis de Cirurgia General o Medicina Interna, d'acord amb els metges de guàrdia d'aquestes especialitats.

Proves diagnòstiques realitzades en el servei o especialitat