El centre disposa d'unitats dotades, incloent:

  • Unitat d'Endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica amb dos quiròfans equipats amb videoendoscòpia, gastroscopis, colonoscopis, gastroscopi pediàtric, duodenoscopi de visió lateral i càpsula endoscòpica per a l'examen de l'intestí prim.
  • Unitat de proves funcionals digestives amb una sala d'exploracions i un despatx amb sistemes de manometria esofàgica convencional i d'alta resolució, ph-metria de 24 hores i 2 canals, impedància, manometria anusrectal i analitzador d'H2.
  • Consulta externa per a l'atenció ambulatòria i programada de casos no urgents
  • Unitat de Diagnòstic per la imatge amb ecografia, tac i RMN
  • Unitat de Radiologia Intervencionista preparada no només per al diagnòstic sinó també per a la intervenció terapèutica mitjançant embolització supraselectiva.
  • Laboratoris d'Anàlisis Clíniques i Microbiologia
  • Laboratori d'Anatomia Patològica