• Obesitat mòrbida i patologies metabòliques relacionades