• Diverticulectomía de Zenker i cricomiotomía
  • Esofagectomia per tumors, per videotoracoscòpia i oberta
  • Esofagomiotomía laparoscòpica per Acalàsia
  • Fundoplicatura laparoscòpica per Malaltia per Reflux o Hèrnies de Hiatus
  • Gastrectomia total i parcial per tumors, laparoscòpica i oberta
  • Gastroenteroanastomosi per derivacions gàstriques
  • Vagotomia-piloroplàstia (excepcional)
  • Gastrostomia o jejunostomia per a alimentació