• Juntament amb el S. de Digestiu, estudi sobre resultats de la cirurgia del reflux gastroesofàgic.