La diabetis Mellitus constituïx un dels problemes sanitaris de més transcendència, tant com per la seva alta prevalença com pel seu elevat cost socioeconòmic determinat pel desenvolupament de complicacions agudes i cròniques, que impliquen una disminució de la qualitat de vida del pacient.

Un dels problemes més temuts és l'aparició d'úlceres als peus, com a seqüeles de dues de les complicacions cròniques més habituals d'aquesta malaltia: la neuropatia perifèrica i la insuficiència vascular.

El nucli central estarà format per les unitats d'endocrinologia, traumatologia / ortopèdia, cirurgia vascular, infermeria i hospital de dia.

Es disposa de la col · laboració dels serveis de: dietètica i nutrició, malalties infeccioses, urgències i medicina interna.

  • Tractar la diabetis i les seves complicacions
  • Avaluar el peu de risc: prevenir ulceracions, tractament de patologia vascular, neurolisi, correcció del recolzament, cirurgia de les deformitats, seguiment estricte, control endocrinológic, educació del pacient
  • Tractament de les nafres: valorar la necessitat de desbridament, revascularització, correcció de la deformitat, tractament optimitzat en cas d'infecció, cures en règim ambulatori