Consulta per una primera visita de qualsevol pacient jove i posteriorment el seu seguiment ginecològic habitual. Resoldre dubtes comunicant-se a través de correu electrònic o consultes telefòniques Aquesta iniciativa facilita la sensació d'acolliment de les noies, que són ateses per les Dres. Núria López Diu i Sònia Sánchez, especialistes en Ginecologia, Obstetrícia, Reproducció, Endocrinologia Ginecològica i Salut Vaginal.

Dotar les joves pacients de pautes per a una correcta salut sexual, oferir consell contraceptiu, ser un espai per a la detecció precoç de la violència masclista i per a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de transmissió sexual en adolescents, a causa del seu augment creixent , són els motius pels quals el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari General de Catalunya ha engegat la Unitat de Consulta Jove.

A més, per a pacients, famílies i parelles s'han programat diversos tallers educatius sobre salut sexual, educació i planificació familiar.