Es tracta d’una de les unitats amb més pes dins del Servei de Ginecologia i Obstetrícia donada la importància per a les famílies d’un perfecte control diagnòstic i de creixement del fetus al llarg de la gestació. En la gran majoria de gestacions, el control ecogràfic i analític convencionals seran suficients per a garantir la bona salut fetal/neonatal.

Totes les professionals que formen part de la unitat tenen una amplia experiència en ecografia d’alta definició i en la seva aplicació posterior al diagnòstic prenatal i la obstetrícia.

Aquesta unitat està integrada dins les unitats d’Obstetrícia clínica, és a dir el control de l’embaràs i el part i la unitat de medicina perinatal, la qual està orientada a l’estudi i control dels casos més complexes i amb risc alt de prematuritat.

El control de resultats tant d’ecografies com de les proves de diagnòstic de risc de malalties cromosòmiques formen part de les tasques d’aquest departament.

L’assessorament de les famílies en el cas de resultats adversos i l’assessorament per part d’una genetista si és necessari , també forma part de la cartera de prestacions de la unitat.