• Ecografia obstètrica de primer trimestre
 • Ecografia obstètrica de segon trimestre
 • Ecografia obstètrica de tercer trimestre
 • Estudi ecogràfic doppler color
 • Seguiment ecogràfic fetus amb retard de creixement
 • Control ecogràfic placentacions anòmales
 • Ecocardiografia fetal (ecografista obstètric + cardiòleg pediàtric)
 • Neurosonografia fetal
 • Biopsia corial
 • Amniocentesi diagnòstica
 • Diagnòstic i seguiment de patologies infeccioses fetals (citomegalovirus, toxoplasmosi, listeriosi)
 • Diagnòstic i seguiment de patologies cromosòmiques. Cribratge de primer i segon trimestre.
 • Consell a les famílies amb diagnòstic de malformacions, patologia fetal.