Diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb alteracions de coagulació i / o malaltia tromboembòlica.