Tractament de les malalties subsidiàries

Anticoagulación segons criteris dels consensos internacionals