Tractaments mèdics antibiòtics, indicats segons protocols actualitzats.