Als pacients donats d'alta amb patologia vascular se'ls s'adjunta el document superar l'ictus, realitzat en col·laboració amb infermeria.

Així mateix es realitza aprenentatge del tractament de l'esclerosi múltiple per als pacients afectes.