La Neuropsicologia és una especialitat de la Psicologia pertanyent a la branca de les neurociències que estudia d'una manera integral les funcions mentals superiors (processos cognitius), l'emoció (estat d'ànim, motivació, etc.) i la conducta (comportaments observables), en persones sanes, en aquelles que han patit dany cerebral i en les que pateixen malalties degeneratives del sistema nerviós central.

La unitat ofereix una atenció integral, orientada a la satisfacció de les necessitats dels pacients amb afectació neurològica i els seus familiars així com disminuir els efectes a nivell cognitiu, emocional i conductual dels mateixos; afavorir la seva integració personal, familiar, social i laboral; assessorar i orientar afectats, familiars o interessats perquè comprenguin les alteracions cognitives, emocionals i conductuals que presenten i puguin disposar d'un major grau de coneixements per al seu correcte maneig.