Mitjançant la UDIC (Unitat d'Investigació Clínica - Dr Balaguer) es realitzen estudis de Patologia vascular cerebral, malaltia de Parkinson, Epilèpsia, Alzheimer i altres patologies