El Servei de Neurologia es troba integrat en un hospital general al costat de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques. Cal esmentar els Serveis de Neurocirurgia i Neuroradiologia intervencionista com parts integrants del departament de Neurociències. L'hospital ofereix consultes externes matí i tarda, gabinets d'exploracions complementàries, urgències les 24 hores, llits d'UCI i hospitalització convencional.