Ofereix les cures clíniques i terapèutics del malalt oncològic mitjançant la indicació, planificació, control, tractament i seguiment del pacient tractat amb radiacions ionitzants i teràpies associades.