Radioteràpia externa, com són Radioteràpia 3D conformada en tots els pacients, amb IGRT (radioteràpia guiada per la imatge) així com IMRT (radioteràpia d'intensitat modulada) en patologies concretes i SBRT (radioteràpia estereotàxica) en tumors pulmonars.