S'ofereix tractament amb radiacions ionitzants a totes les malalties oncològiques malignes.