A través d’un protocol es supervisa l’evolució que ha de seguir el nen per un correcte desenvolupament físic i psicosocial amb un ordre pautat de visites en les quals els nens i les nenes han de complir uns ítems determinats bàsics pel seu desenvolupament i incidint especialment en aquelles tasques preventives que puguin ajudar a millorar la salut dels nostres nens i nenes.

Vacunologia

Consells