En la societat actual, els pares han de participar activament en la promoció de la salut dels seus fills. Per aquest motiu, organitzem reunions periòdiques amb les famílies en forma de debat obert en les quals els pares i mares poden compartir les seves inquietuds i on es proporcionen eines per solucionar aspectes que es presenten quotidianament.

Aquestes trobades es fan a la sala de reunions de les Consultes Externes de Pediatria i s’estructuren com un espai de debat en grups reduïts conduït per pediatres i infermeres.