La vacunació és una eina essencial per la prevenció de malalties en la infància. L’Hospital Universitari General de Catalunya disposa de totes les vacunes del calendari oficial de Catalunya i també de les vacunes recomanades no oficials. Oferim assessorament als pares en tots els dubtes que tinguin sobre la vacunació dels seus fills i filles