Valoració global del pacient
Rx tòrax
Espirometria