Tabaquisme.
L'Organització Mundial de la Salut, defineix el tabaquisme com una malaltia additiva crònica, i per tant com passa amb altres patologies cròniques s'ha de diagnosticar correctament per poder instaurar un tractament adequat.
El tabaquisme és la primera causa de mort prevenible en els països desenvolupats. A Espanya és la causa més important d'anys de vida perduts de forma prematura i anys viscuts amb discapacitat.