Què és una Unitat d'Alteracions del Son?

És un servei mèdic on s'estudien i tracten els problemes relacionats amb el son, com els roncs i aturades respiratòries (apnees), tots els tipus d'insomni, el mal descans, el son excessiu durant el dia, el somnambulisme i les dificultats que tenen alguns nens per començar a dormir o mantenir el son durant tota la nit.

Col·laborem amb Otorinolaringòlegs, Pneumòlegs, Neuròlegs, Pediatres, Cardiòlegs, Reumatòlegs, Psiquiatres, Odontòlegs i Psicòlegs.

Com s'estudien les alteracions del son?

En primer lloc el visitarà un especialista en alteracions del son que li preguntarà sobre els símptomes que pateix i valorarà la necessitat de realitzar proves, com per exemple un estudi del son. Un cop hagi reunit tota la informació decidirà el tractament adequat per al seu cas, tant si pateix insomni com si el seu problema són els roncs o qualsevol altre tipus d'alteració. A diferència d'altres centres on només es tracten aspectes parcials del problema de la son, la nostra Clínica és un centre de Medicina del Son integral, on es tracten totes les alteracions.

Què és un estudi del son?

És una prova que consisteix a observar al pacient mentre dorm. Per a això ha de passar una nit a la nostra Unitat. També pot ser estudiat a casa seva. El metge decidirà en cada cas que és millor. Després de col·locar-li uns petits elèctrodes a diferents parts del cos, com els que s'utilitzen per fer un electrocardiograma, els nostres especialistes estudien el que succeeix mentre dorm, és a dir si descansa bé, si ronca molt o si pateix aturades respiratòries.

També es tracten els problemes de son dels nens?

El 25% dels nens entre 6 mesos i 5 anys dormen malament, ja sigui perquè els costa dormir o perquè es desperten durant la nit. En l'actualitat coneixem un tractament consistent en unes normes de conducta que un cop explicades als pares, aquests ensenyen al seu fill, solucionant el problema en menys d'una setmana. L'ús de medicaments per tractar el problema de son dels nens està absolutament desaconsellat. Amb una sola visita es solucionen els problemes de molts anys d'evolució.

També és possible que els nens ronquin. Sol passar si tenen unes amígdales grans. Solucionem aquests problemes conjuntament amb el seu Pediatre i Otorinolaringòleg.

¿Que és el que NO fem?

  • NO és un lloc on s’interpretin els somnis.
  • No realitzem CURES DE SON. Una cura de son consisteix a mantenir una persona en "son artificial" mitjançant la utilització de potents medicaments sedants. Avui dia no és una tècnica utilitzada en les Unitats de Son modernes i només es reserva per a alguns pacients amb trastorns mentals reclosos en clíniques psiquiàtriques.