El Servei col·labora en estudis multicéntrics juntament amb altres Serveis d'Urgències i de Medicina del propi Hospital.