L'atenció al pacient Urgent es realitza seguint procediments protocol·litzats i consensuats amb les especialitats implicades.

Es realitzen tècniques pròpies dels Serveis implicats en l'atenció urgent disposant dels professionals i els mitjans necessaris per desenvolupar les mateixes.