• Unitat d'Alta Rotació de l'Hospital. Enfocada a l'ingrés de pacients dels quals l'estada esperada sigui menor de 3 dies i amb un diagnòstic clar des d'Urgències.
  • Consultes Externes de Control Urgent. Per a seguiment de pacients visitats en urgències que precisin una continuïtat, dutes a terme pels mateixos Metges que atenen les urgències.