Administració d'adrenalina en reaccions al·lèrgiques

S'injecta i el seu efecte és molt ràpid.

Ve preparada directament per al seu ús, i pot punxar fins i tot a través de la roba, si no

té zona lliure accessible.

Indicacions d'ús:

adrenalina copia

a . Retirar tap

b . Subjectar autoinjector per la part mitjana

c . Posar extrem negre a part externa de la

cuixa , en angle recte (mai a la natja )

d. pressionar enèrgicament

e. Mantenir-lo clavat 10 segons

RECOMANADES LES D'APLICACIÓ AUTOINJECTABLE