PIEL

La pell és l’òrgan més extern del cos humà. Actua com a barrera defensiva que ens aïlla i al mateix temps ens relaciona amb el medi exterior.

Donada la seva importància hem de tenir cura de la nostra pell, i prevenir ferides.

En pacients enllitats o amb dificultat per la mobilitat la prevenció de les lesions per pressió és molt important.

En aquest apartat torbarà consells per la prevenció de les nafres per pressió i per la cura de la nostra pell.