Els medicaments són indispensables en la nostra vida diària. Ens ajuden a prevenir, controlar, tractar malalties. Però l'ús no responsable dels mateixos pot tenir conseqüències negatives per a la nostra salut.

pills-951505_1280pills-951505_1280

Moltes vegades ens hem preguntat quan prendre cada medicament, què fer si se'ns oblida alguna dosi ...

Intentarem resoldre dubtes i facilitar-li consells sobre l'ús racional dels medicaments, consells per a la presa correcta dels mateixos, consells de seguretat sobre els productes farmacèutics, sobre el compliment correcte dels tractaments ...

medicine-1699631_1280medicine-1699631_1280