EL NAIXEMENT A L’HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA

pregnancy-1406026_1920pregnancy-1406026_1920

Avui dia la majoria de dones tenen un o dos fills, o potser tres (i algunes més, també). I el moment del naixement d’un fill és quelcom màgic i únic que serà recordat sempre..

La dona d’avui s’informa sobre què passarà el dia del naixement del seu fill, i vol decidir sobre el seu part. Les parelles es formen unes expectatives al voltant del part, i la seva posterior satisfacció dependrà de si aquestes s’han complert, a banda de si tots estan sans òbviament.

embarazo1-01embarazo1-01Perquè cap dona és igual ni espera el mateix, desde Quironsalud Hospital General de Catalunya apostem per individualitzar cada cas. Dins de la seguretat que ens aporta estar en un entorn hospitalari, amb la tecnologia necessària al nostre abast, treballem cada dia per a que totes les dones que donen a llum al nostre centre tinguin una vivència única, d’acord amb les seves expectatives. I per això no oferim un sol tipus de part, sinó que posem tots els ingredients per a que cada dona pugui tenir allò que necessita.

Creiem en l’evidència científica, i per aquest motiu els protocols de la Sala de Parts es revisen i actualitzen periòdicament. Els professionals del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia assisteixen a cursos i congressos per tal d’estar al dia de totes les novetats. Les nostres instal·lacions, en procés de millora contínua, proporcionen intimitat a la parella amb àmplies sales de dilatació i part amb cambra de bany. Disposem de dutxa, llits articulat que permeten el part en múltiples posicions, pilotes, miralls, etcètera.

És important que cada dona elabori el seu Pla de Part i el comenti amb el seu obstetra de referència, que serà qui l’assisteixi al part en la majoria de les ocasions. També disposem d’un model de Pla de Naixement a mode de check-list que pot ser complimentat o bé utilitzat com a guia per a elaborar el propi.


embarazo1-02embarazo1-02El nostre objectiu és garantir la salut de la mare i del nadó fent que tots dos se sentin com a casa. Acompanyant emocionalment cada parella en el seu viatge, fent que cada moment sigui especial, des del part sense intervenció fins a la cesària.


  • Si la dona desitja un part sense intervencions, també conegut com a Part Natural o Part Fisiològic, al nostre centre trobarà la intimitat i el recolzament que necessita amb la seguretat que proporciona el fet d’estar en un entorn hospitalari.
  • En cas de desitjar analgèsia peridural, aquesta no va renyida amb una vivència única i intensa del naixement del nadó.

  • Si és necessari un part instrumentat o alguna intervenció mèdica, s’explicarà a la dona i al seu acompanyant què es farà i els motius que porten a això, sempre comptant amb el seu consentiment.partoparto
  • En casos de parts de risc, prematurs o múltiples, malgrat requerir-se més controls materns i fetals i en alguns casos més intervencions, la dona i el nadó (o nadons) seran el centre de tot el procés, cuidant-se al màxim tots els detalls per a que tinguin el millor record del moment.
  • En cas de cesària, introduïm el concepte de Cesària en Família. En ella, el nucli familiar es manté unit en tot moment, estant l’acompanyant present a quiròfan i sent partícip del naixement del nadó. Aquest, un cop ha nascut, romandrà juntament amb els seus pares, podent realitzar el contacte pell amb pell amb la mare (o amb el pare si ella no pot) i iniciant la lactància de manera precoç.

Però el part no acaba després del deslliurament de la placenta. Aquesta nova família passarà dos o tres dies a l’hospital, i més si el part ha estat per cesària, de manera que a la Unitat d’Hospitalització es continuaran les cures de la mare i del nadó. El fet que s’emportin el nadó a una altra sala per a les exploracions pediàtriques no acostuma a agradar als pares, de manera que hem introduït el passi de visita pediàtric conjunt, en el qual el nadó és valorat a la mateixa habitació en presència dels seus pares. Perquè no estarà millor enlloc que amb ells.

parto2-01parto2-01El nostre personal, degudament format i de la mà de la Comissió de Lactància, durà a terme el recolzament necessari per a un correcte i satisfactori inici de la lactància materna. És important que l’alimentació del nadó sigui a demanda, sense restriccions en la freqüència ni en la durada de les preses. Es valorarà que la postura i la succió siguin correctes i es resoldran els dubtes que puguin sorgir. I, si els pares han decidit optar per l’alletament artificial, se’ls proporcionarà tot allò que necessitin.


Durant l’estada hospitalària els pares i mares tenen a la seva disposició uns tallers de cures del nadó i lactància organitzats pel mateix personal d’Infermeria de la planta d’Hospitalització i Neonatologia. A més a més, un cop a casa, també poden sorgir dubtes o simplement el desig de compartir experiències. Per aquest motiu s’ha creat l’Espai de Mares, un grup de trobada de mares i futures mares per al recolzament a la lactància i a la criança, amb el suport de llevadora i obstetra.

espaiMares-01-01espaiMares-01-01


Disposem d'una web amb consells de salut on trobareu consells sobre lactància, cura del nadó i de la mare.

http://www.hgc.es/es/pacientes-visitantes/consejos-saludEste enlace se abrirá en una ventana nueva.qrparto-01qrparto-01

També podrà consultar els horaris de les sessions que es realitzen a l´àrea maternoinfantil.

Si sorgeixen complicacions o el nadó neix abans del terme, pot ser necessari el seu ingrés a la Unitat de Cures Intensives Neonatals. Allà comptarà amb les cures de personal especialitzat i tota la tecnologia necessària, però podent tenir els seus pares al seu costat les 24 hores del dia, sense restriccions d’accés. A més existeixen horaris de visita per a la resta de familiars i germans. En aquesta unitat, preparada per abordar el tractament de qualsevol nadó preterme, s’aposta fermament per la implicació dels pares en les cures del seu nadó i per la pràctica del Mètode Cangur.

Així doncs, en Quironsalud-Hospital Universitari General de Catalunya les famílies trobaran un lloc còmode i segur per donar a llum, en el qual es tindran en compte les seves expectatives i desitjos vetllant per la seva salut i la del seu nadó.


DESITGEM QUE AQUEST MOMENT SIGUI INOBLIDABLE ...