image001-1image001-1

El sistema respiratori és l'encarregat de proporcionar l'oxigen que el cos necessita i eliminar el diòxid de carboni, de manera que el nostre organisme obté el combustible necessari per al funcionament.

Atesa la incidència de malalties respiratòries de tipus crònic, considerem fonamental tenir informació a la nostra web de salut.

Incloem en aquest apartat consells per a pacients amb algun tipus de problema o malaltia del sistema respiratori, a més d'instruccions relatives a tractaments, consells per a la millora dels hàbits de vida etc.

Esperem que els siguin d'utilitat