vida saludable7Portar una vida sana es fonamenta en tres pilars bàsics: alimentació, exercici i descans.

El tenir una bona qualitat de vida depèn de cadascú.

Adoptar hàbits saludables ens garanteix un benestar físic i mental.

A continuació trobareu recomanacions per portar una vida saludable que inclou consells sobre els tres pilars que hem comentat